چگونه به ازدواج با یک مرد سوئدی: — خاک از زنان

به دنبال یک زن در میان سوئدی از طریق یکی از متعدد سازمان های ازدواج. این بسیار مفید است برای زنان که نمی دانید که حتی اصول اولیه زبان انگلیسی نوشته شده — در این صورت آنها می توانند درخواست خدمات مترجم شفاهی برای هزینه های اضافی. اما این آژانس دارای اشکالاتی است — پایگاه داده خود را می شود بسیار محدود است. وجود دارد بسیاری از سایت های اینترنتی که در آن شما می توانید مشخصات خود را رایگان و یا برای هزینه اسمی است. یک مثال از چنین منبع اصلی بخشی از یک بزرگتر منبعی است که به…