چگونه به ازدواج با یک ورو دوستیابی

دختران باید اسرار است که آنها تقریبا هرگز بگویید. یکی از آنها داماد ایتالیایی رویا. اجازه دهید صادقانه و بحث در مورد آن. جذاب و جسورانه پاپ ایتالیایی و ستاره های فیلم به عنوان یک مدل نقش برای زنان اوکراین برای حداقل پنجاه سال گذشته. ما تصمیم به انجام یک بررسی روزنامه نگاری و صحبت کردم با یکی از دختران از کیف است که در مورد برای تبدیل شدن به همسر ، چگونه می تواند این اتفاق می افتد ؟ اوکسانا گفت که شما یک حسابدار در یک شرکت مترو. ما سعی می کنیم به ذکر نام. همه ما می…