کامپانیا: او است که به دنبال خود خدمات آنلاین دوستیابی

نام من لینا یا سال از هم جدا هستند سال های سال به دنبال جدی فرد معقول و منطقی اصول را به یک زندگی جدید با هم بنابراین به عنوان نه به اتلاف وقت. من به دنبال یک مرد میان سال هیچ از ناپل به با من تماس بگیرید شما می توانید در تماس با من از طریق تلفن با تشکر از شما و خوب ادامه یک زن از سال, طلاق, زن, به دنبال یک شریک برای یک رابطه جدی است که منجر به همزیستی. بل در دسترس بودن (سال). نه اتلاف وقت. من پاسخ نمی ناشناس, احتمالا من ترجمه…