کرون آنلاین یادگیری زبان سوئدی در اسکایپ

کلاس برای کسانی که می خواهند به مطالعه در حالت رایگان اما با توجه به یک برنامه مشخص. که می خواهند به سرعت دستیابی به نتایج در یک زمان کوتاه است. آموزش انجام شده است این روش ارتباطی است که نه علمی»شب امتحان»کتاب های درسی تعاملی و روش مکالمه تمرین. شما شروع به صحبت کردن از کلاس اول و همچنین بهبود مهارت های گوش دادن, خواندن و نوشتن. شما قادر خواهد بود برای انتخاب شدت و زمان درس افراد و معلمان است. ما به طور کامل انطباق با شما در توسعه برنامه و انتخاب مواد آموزشی. به کار ما تمام…