کرون رولت

رالی سوئد شگفت انگیز بود. و آن را نه تنها یک نتیجه فوق العاده نشان داده شده در ابتدای اولین فصل است. پیچ خورده به حد طرح این ورزش هیجان انگیز را به یک صد امتیاز جلوتر به معروف نویسندگان ماجراجویی من رفتن به رالی سوئد در حالی که تحت تاثیر قبلی دور رالی مونت کارلو. خوب خدا او را برکت دهد رالی مونت کارلو, جهان, مسابقات قهرمانی رالی نقل مکان کرد و به یک تقویم واقعا گرم مرحله. این لحظه ای شاید, شد عامل تعیین کننده در سوال از برنده رالی سوئد. اما امکان نیاز به خرید چیزی و…