کرون زنان هشدار در مورد خطرات ناشی از آنلاین دوستیابی با مردان از ما مشاهده سوئد از سوئد

مهندس آمریکایی چپ این زن از گوتنبرگ با کیف پول خالی و یک قلب شکسته. این فقط یک مورد از ده ها تن از این زنان در سوئد در حال قربانیان کلاهبرداران آنلاین. سارا از گوتنبرگ بر این باور بودند که او به داشتن رابطه با یک نیویورک مهندس. پس او را ملاقات کرد و در یک محبوب سوئدی آنلاین آن را با یک مجموعه از پیام ها با اظهارات از عشق. با وجود این واقعیت است که انتخاب نمی شود او هر یک از عکس های خود را و صحبت بدون لهجه آمریکایی, سارا اعتماد او بی نهایت است.»این…