که در آن برای دیدار با دختران, بهترین مکان برای دیدار با زنان-خوش تیپ

من خسته ام از رفتن به کافه ها و کاباره ها و رقابت با دیگر مردان برای زنان است. شما می خواهید به دانستن که در آن شما می توانید ملاقات دختران که در آن آنها را کم و یا هیچ رقابت. این تصویری است برای شما. نگاه مرد بیشتر مردم در حال انجام آن اشتباه است. کسی یک بار به من گفت که سخت ترین مکان برای فروش یک کتاب در یک کتابفروشی. چون من در رقابت با دیگر کتاب ها. من نمی دانم اگر درست است اما قطعا درست است که آن را به قدمت می آید. زمانی…