که در آن شما می توانید دیدار با زنان ایتالیایی

دوستیابی برای زنان مجرد به نظر می رسد به عنوان آسان به عنوان همیشه. پدر بزرگ او ازدواج کرده بود یکی از همسایه ها و پدر او ملاقات کرده بود مادر او در دانشگاه است. به سادگی. خوب ملاقات با یک زن در یک نوار و یا باشگاه فقط به عنوان آسان که شما در این باشگاه است. اما چه اتفاقی می افتد زمانی که شما حرکت گذشته این باشگاه در صحنه و پشت سر بگذارید وحدت زندگی و زادگاه خود)? برای بسیاری از افراد پر مشغله حرفه ای که با مردان پس از, و پس از, می توان آن…